top of page

מרוול – פריז

משרדנו קשור בקשרים עסקיים עם משרד מרוול פריז המונה עשרות עורכי דין אשר עוסקים בכל תחומי הפעילות העיקריים. בין יתר התחומים, תחום המיסוי הבינלאומי, תחום המיזוג ורכישות, מחלקת ליטיגציה ועוד.

ההיכרות האישית בין עורכי הדין במשרדי שתי המדינות נזקפה לזכותו של הלקוח. צוותי המשרדים רגילים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עבור הלקוחות, מעניקים ללקוח שירות ומקצועיות ברמה לה הוא רגיל הן בפריז והן בתל אביב, בשפות הצרפתית, עברית ואנגלית והכל תוך שמירה קפדנית על סודיות מוחלטת.

בעבר, שיתוף הפעולה של המשרדים בתל אביב ובפריז אפשר ביצוע עסקאות מורכבות וטיפול בתיקים משפטיים סבוכים, בהצלחה רבה ולשביעות רצון הלקוחות שזו לטיפול ושירות משפטי חוצי גבולות, כאילו עמד אל מול משרד אחד.

עבודה משותפת בין שני המשרדים המונה עורכי דין צרפתיים וישראלים אשר רגילים לעבוד יחדיו בכל תחומי העיסוק של המשרדים ובכל השפות מהווה יתרון יחסי שאין למשרים אחרים.

bottom of page