top of page

דיני מקרקעין

משרדנו בעל ניסיון רב בעסקאות נדל"ן בארץ ובעולם ותחום המקרקעין, הינו אחד מתחומי התמחותינו המרכזיים. המשרד מעניק ללקוחותיו מעטפת שירותים משפטיים בתחום זה, לרבות בהיבטים המשפטיים והמיסויים של העסקה.

הניסיון הרב שצבר משרדנו בתחום המקרקעין מאפשר לנו לספק ללקוחותינו שירותי ייעוץ משפטי בכל שלבי העסקה, בפרט במשא ומתן, עריכת החוזים, ליווי הלקוח מול בנקים שונים לצורך מימון הרכישה וכמובן בשלב רישום זכויות.

logo marvell 5.png
Anchor 1

ליטיגציה בתחום המקרקעין

משרדנו מייעץ ומייצג לקוחות במקרים של הפרת התחייבויות חוזיות, ליקויים נסתרים, תביעות נגד רשויות המס או רשויות מקומיות, תביעות נגד יזמים וקבלנים או הליכי פינוי ועוד. סכסוכי נדל"ן התרבו בשנים האחרונות, עקב המורכבות הגוברת של מסגרת משפטית ורגולטורית המתפתחת ומשתנה בכל העת. בכדי להתגונן כראוי מפני הסיכונים הנלווים לעסקאות נדל"ן, חשוב להיעזר, במידת הצורך, בסיוע המקצועי ביותר, בכל מקרה של סכסוך.

בשל הניסיון והידע הרב שצבר המשרד בתחום המקרקעין, על שלל היבטיו, משרדנו מייעץ ומספק מעטפת הגנה על האינטרסים של לקוחותיו,  באופן פרגמטי ועתיר ידע בהקשר תיקי טרום ליטיגציה או ליטיגציה.

מיסוי מקרקעין

מיסוי עסקאות נדל"ן הינו מרכיב בולט הן בגיבוש ותכנון העסקאות והן במימושן. הצוות שלנו מעניק דגש והתייחסות מיוחדת לסוגיות המיסוי, באופן המאפשר לנתח את העסקה באופן מיטבי מנקודת מבטו של הלקוח.

כל עסקת נדל"ן חייבת במס בפני רשויות המס, במסגרת מס שבח, מס רכישה, מע"מ, או בפני העיריות במסגרת היטל השבחה. 

החוק כולל מקורות שונים למתן פטורים או שיטות חישוב, אשר אם משתמשים בהם בתבונה, עשויים לסייע בהפחתת חבות המס. ישנה חשיבות רבה באיתור חיסכון אופציונלי או פריסת תשלומי המס באופן המקל על הלקוח. לעניין זה, משרדנו דואג ליישם הוראות החקיקה והדין הרלוונטיים במידת הצורך. משרדנו מלווה את לקוחותיו גם בהיבט המיסוי בכל עסקה עד לסיומה, תוך שמירה על טובת הלקוח.

Anchor 2

השקעות ופיתוח נדל"ן

השקעות נדל"ן מהוות את ליבת מומחיותינו למעלה מ- 20 שנה, בשוק תחרותי ומתפתח ביותר. על כן, המשרד מלווה את לקוחותיו בכל השקעותיהם בתחום הנדל"ן, על ידי הבנת ציפיות הלקוח, הסברים בדבר הליך מימוש הפרוייקט, והכל תוך מחויבות מוחלטת לצרכי הלקוח.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בשלוש שפות, עברית, אנגלית וצרפתית. אנו פועלים לספק ללקוחותינו נוחות מירבית במסגרת הליך ביצוע ההשקעות, תוך הקפדה על הגנת השקעותיהם.

תכנון ובניה

תחום התכנון והבניה הינו תחום ייחודי ומורכב הדורש בקיאות והתמקצעות מיוחדת וניסיון רב שנים. משרדנו מתמחה בתחום דיני התכנון והבניה מזה למעלה מ-20 שנה וצבר ניסיון עשיר בתחום. 

המשרד מעניק שירותי משפטיים מקצועיים בכל תחומי התכנון והבנייה ומעורב בכל השלבים הרלוונטיים של התכנון והבניה, הכוללים, בין היתר, קידום תכניות בניין עיר, ליווי הלקוחות בהליכי השבחת מקרקעין, הליכי פרצלציה, הליכי קבלת היתרי בניה וכל הנוגע בכך ועוד. 

עורכי הדין ממשרדנו מלווים את לקוחות המשרד בפתרון בעיות הנובעות מהחוק לתכנון ובניה וכן בתקנותיו הרבות, אשר הותקנו מכוחו, ומסייעים להם לעמוד בהצלחה בדרישות הדין החל, במערכת משפטית מורכבת ביותר.

ליטיגציה

משרדנו מייצג את לקוחותיו, חברות או פרטיים, בפני כל הערכאות המשפטיות בישראל וזאת בכל תחומי המשפט האזרחי, המסחרי והמנהלי. 

הליווי והייצוג מבוססים על ידע מעמיק בפרקטיקה המשפטית, לרבות הלכה פסוקה, הדין והנוהג ויישום כל אלה במסגרת ההליכים בבתי המשפט ובערכאות השונות, באופן המוסיף ומשכלל את איכות הליווי והייעוץ בכלל תחומי המומחיות האחרים של משרדנו.

עו"ד ממשרדנו שואפים למצוא את הפיתרון המתאים ביותר לסיום הסכסוך, תוך התאמת פתרון זה למטרות הלקוח באופן המיטבי ביותר. כל תיק כולל את הייחודיות שלו ועל כן, העבודה המעמיקה והאינטגרטיבית של צוות המשרד מאפשרת לנו לנהל את התיק באופן המקצועי ביותר.

ליווי עסקי

משרדנו מלווה ומייעץ לתאגידים וחברות, כמו גם לנושאי משרה בתאגיד בכל שלבי חיי התאגיד, בין אם בהכנת ובדיקת תכניות עסקיות (BUSINESS PLAN), בהקמת חברה, בגיוס עובדים, במשא ומתן, ניסוח חוזים מסחריים ובגיוס כספים. אנו גם מספקים את התמיכה והסיוע הדרושים לתאגיד, בעתות של משברים, סכסוכים ואף בעריכת ניהול סיכונים מקדמי .

למשרדנו מומחיות בתיקי מיזוג ורכישה, לרבות בעסקאות חוצות גבולות. לפיכך, צוות המשרד מלווה בהצלחה הן תהליכי גילוי נאות
Due Diligence) DD) והן משאים ומתנים, עד לשלב כריתת הסכם העברת מניות ו/או הסכמים אחרים הנוגעים לפעילות התאגיד ו/או בעלי מניותיו.

Anchor 3
Anchor 4

דיני תקשורת

תחום התקשורת עבר בשנים האחרונות שינויים לא מעטים, הן מבחינה רגולטורית והן מבחינה טכנולוגית. המוניטין והניסיון הרחב של משרדנו הביאו לכך, כי המשרד נטל חלק, לאורך השנים, בעסקאות המורכבות ביותר שבוצעו בשוק התקשורת הישראלי. משרדנו מייעץ למפעילי תקשורת ישראלים, במגוון רחב של סוגיות רגולטוריות, הסכמים מסחריים, טיפול ברישיונות, רכישת טכנולוגיות בתחום התקשורת ועוד.

כמו כן, משרדנו מייצג את לקוחותיו בתיקי ליטיגציה, לרבות בין מפעילים וגופי תקשורת וכן במגוון הסוגיות הנלוות לפעילות זו. 

דיני עבודה

כמעסיק או כעובד, חשוב להגדיר את תנאי ההעסקה, הן באופי הסכם ההעסקה והן בתנאיו. למשרדנו ניסיון רב בתחום דיני העבודה והצלחות רבות בייצוג עובדים ומעסיקים בבתי הדין לעבודה. משרדנו מייעץ ומלווה את לקוחותיו הן בניסוח הסכמי העסקה והן במקרה של שינוי תנאי העבודה או של שינויים במצבה המשפטי של החברה - וזאת עד לסיום יחסי עובד-מעסיק.

מטרת משרדנו הינה להגן על זכויותיהם של הלקוחות ולהגביל את הסיכון לנקיטת הליכים משפטיים. עם זאת, כאשר לא ניתן להימנע מהליכים משפטיים, משרדנו מסייע ומגן על המעסיק או על העובד במיצוי זכויותיהם, במומחיות ובמקצועיות הנדרשים.

Anchor 5

חטיפות ילדים בינלאומיות - אמנת האג

אמנת האג מיום 25 באוקטובר 1980, שעניינה ההיבטים האזרחיים של חטיפת ילדים בינלאומית, נועדת לסייע בפתרון העקירה הבלתי חוקית של ילדים מחוץ למדינת מגוריהם, ללא הסכמת ההורה "המשמורן" (כהגדרתו באמנה). אמנה זו קובעת כללים לשיתוף פעולה בין המדינות החתומות עליה, על מנת לאפשר את השבתם של הילדים לארץ מוצאם.

 

משרדנו מסייע, מייעץ ומלווה לקוחותיו במצבים אלה של חטיפה בלתי חוקית של ילדים, במקרים בעלי אופי בינלאומי, וזאת במסגרת הוראות אמנת האג, על ידי עתירה לערכאות המוסמכות בישראל או בחו"ל, באמצעות אנשי קשר המתמחים בתחום זה, בתנאי חירום, לטובת הקטינים. משרדנו הצליח, בהקשר זה, לייצג את האינטרסים של ההורה והקטין, בפני כל הערכאות המוסמכות, לרבות בבית המשפט העליון.

צוואות, ירושות ועזבונות בינלאומיים

בעקבות מותו של קרוב משפחה, קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה הינה אחד הצעדים הראשונים בהם יש לנקוט. עם זאת, פעולה זו יכולה להתגלות כסבוכה במיוחד עקב סכסוך בין יורשים או מחלוקת בנוגע לצוואה ועוד, העשויים להביא להתדיינויות, שעבורן פיתח משרדנו  מומחיות רבה לאורך השנים. בנוסף, משרדנו פיתח מומחיות ייחודית לטיפול בעזבונות בינלאומיים, בזכות ידיעה והבנה הן בסוגיית הדין החל והן בסוגיית המיסוי הרלוונטי ליורשים. עורכי הדין ממשרדנו מייעצים ומלווים לקוחותינו באנושיות ומקצועיות, מודעים לכך שכל היסטוריה משפחתית היא ייחודית ודורשת התייחסות ומענה מותאם אישית לכל לקוח.

Anchor 6
bottom of page